O akceptacji siebie kilka słów cz. I Schematy zachowań

Nie ruszysz z miejsca , dopóki  nie pogodzisz się ze swoimi słabościami i porażkami, które miały miejsce w twoim dotychczasowym życiu. Pokonywanie przeciwności losu i budowanie…

6